Ajankohtaista alallamme.

13 helmikuun, 2024 in Ajankohtaista

KKO:n ennakkopäätös toiminimilain ja tavaramerkkilain tulkinnasta

Korkein oikeus antoi ratkaisunsa KKO:2024:11 toiminimilain sekä tavaramerkkilain tulkintaa koskien tapauksessa, jossa Asianajotoimisto B:n entinen osakas A oli lakkauttanut suostumuksensa sukunimensä käyttämiseen yhtiön toiminimessä irtisanomisen ja osakkeiden lunastamisen seurauksena. Tapauksessa... Read More
23 tammikuun, 2024 in Ajankohtaista

Tekijänoikeusneuvoston ja KKO:n kanta moraalisista oikeuksista

Tekijänoikeuslain 3 §:ssä sekä Bernin yleissopimuksessa (6bis) säädetään tekijän moraalisista oikeuksista teokseen. Esimerkiksi tekijänoikeuslain mukaan kun teoksesta valmistetaan kappale tai teos kokonaan tai osittain saatetaan yleisön saataviin, on tekijä ilmoitettava... Read More
27 helmikuun, 2023 in Ajankohtaista

Korkeimman oikeuden ennakkopäätös tuotevastuun tulkinnasta

Korkein oikeus antoi 2. helmikuuta 2023 päivätyn ratkaisunsa nro KKO:2023:8 koskien tuotevastuuta ja Euroopan unionin oikeuden tulkintavaikutusta. Tapauksessa oli kyse kahvinkeittimen aiheuttamasta tulipalosta ja sen johdosta maksettavista korvauksista. Kahvinkeitin oli... Read More
13 toukokuun, 2022 in Ajankohtaista

KKO:n ennakkopäätös viestintäsalaisuudesta

Korkeimman oikeuden ennakkopäätös viestintäsalaisuudesta Korkein oikeus antoi 5. toukokuuta 2022 päivätyn ratkaisunsa KKO:2022:32 koskien viestintäsalaisuuden loukkausta. Rikoslain kyseisen lainkohdan mukaan viestintäsalaisuuden loukkauksesta tuomitaan se, joka oikeudettomasti avaa toiselle osoitetun kirjeen... Read More
14 tammikuun, 2022 in Ajankohtaista

Whistleblowing -direktiivi tuo muutoksia organisaatioiden toimintaan

Euroopan Unionin ns. Whistleblowing-direktiivin tarkoituksena on tehostaa EU:n talousarvioon kohdistuvien väärinkäytösten ja korruption ehkäisyä ja paljastamista. Jatkossa henkilöt, jotka työssään havaitsevat tai epäilevät väärinkäytöksiä liittyen erikseen määriteltyihin EU-oikeuden aloihin, voivat... Read More
3 syyskuun, 2021 in Ajankohtaista

Kilpailukieltosopimuksia koskevaan sääntelyyn tulossa muutos

Työntekijöitä koskevia työsuhteen jälkeiseen aikaan ulottuvia kilpailukieltosopimuksia ei voida enää lainkaan solmia ilman työntekijälle suoritettavaa korvausta, jos hallituksen esitys (HE 222/2020) työntekijöitä koskevan kilpailukieltosääntelyn muuttamisesta menee läpi sellaisenaan. Hallituksen 12.11.2020... Read More
18 toukokuun, 2021 in Ajankohtaista

EUIPO:n raportti: Teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaukset sosiaalisessa mediassa

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) on julkaissut raportin toteuttamansa tutkimuksen perusteella sosiaalisessa mediassa tapahtuneiden teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksien määrästä ja laajuudesta. Tutkimus toteutettiin neljältä sosiaalisen median alustalta (Facebook, Twitter, Instagram... Read More
16 huhtikuun, 2021 in Ajankohtaista

EU-tukea haettavissa PK-yrityksille

EU-tukea haettavissa PK-yrityksille Immateriaalioikeuksien suojaaminen on keino tehostaa liiketoimintaa ja nostaa yrityksen arvoa aineettoman omaisuuden strategisen hyödyntämisen kautta. Nyt on avautunut PK-yrityksille mahdollisuus laatia tai päivittää IPR-strategiansa Euroopan unionin teollisoikeusviraston... Read More
22 maaliskuun, 2021 in Ajankohtaista

Oikeustieteen opiskelua korona-aikana

Vajaa vuosi sitten oikeustieteellinen opetus siirtyi verkkoon. Etäopiskelu vaati sekä opiskelijoilta että professoreilta nopeaa sopeutumista uuteen tilanteeseen. Opiskelijan näkökulmasta todettakoon, että tilanne tuntui alkuun jännittävältä, kun opiskelu yliopistolla tai kirjastoissa... Read More
29 tammikuun, 2021 in Ajankohtaista

Sopimussakko – piru seinällä?

Sopimusoikeuteen kuuluu yleisperiaate, jonka mukaan sopimusta rikkoneen osapuolen kuuluu korvata loukatun osapuolen kaikenlaiset vahingot. Ongelmia tulee vahinkojen todistamisessa, erityisesti välillisten vahinkojen osalta. Välilliset vahingot ovat sellaisia vahinkoja, jotka erään määritelmän... Read More
27 tammikuun, 2020 in Ajankohtaista

Brexit ja tavaramerkit

Yhdistyneiden kuningaskuntien (seuraavassa ”UK”) immateriaalioikeuksia käsittelevä virasto Intellectual Property Office (seuraavassa ”UKIPO”) on julkaissut verkkosivuillaan ohjeet tavaramerkkien oikeudellisesta asemasta Brexitin toteutuessa nykyisten suunnitelmien mukaisesti. Kyseinen UKIPO:n ohjeistus koskee lähinnä EU-tavaramerkkien... Read More
11 syyskuun, 2019 in Ajankohtaista

KKO 2019:64 – Välimiehen toimivallasta

Tapauksessa oli kysymys siitä, oliko A Oy:n ja B Oy:n väliseen panttausta koskevaan sopimukseen sisältynyt ehto, jonka mukaan sopimuksesta johtuvat riitaisuudet tuli käsitellä välimiesoikeudessa, sitonut myöhemmin A Oy:n konkurssipesää ja... Read More
20 kesäkuun, 2019 in Ajankohtaista

Osakeyhtiölaki muuttuu 1.7.2019

Heinäkuun alussa tulee voimaan osakeyhtiölain muutos, jolla poistetaan nykyinen 2.500 euron vähimmäispääomavaatimus yksityisissä osakeyhtiöissä sekä asunto-osakeyhtiöissä. Lain voimaantulon jälkeen voidaan yksityinen osakeyhtiö tai asunto-osakeyhtiö perustaa ilman nykyistä vaatimusta osakepääomasta. Oma... Read More
14 helmikuun, 2019 in Ajankohtaista

Korkeimman oikeuden ennakkopäätös asiakirjojen esittämisvelvollisuudesta

Korkein oikeus antoi 31. tammikuuta 2019 päivätyn ratkaisunsa KKO:2019:7 koskien asiakirjojen esittämisvelvollisuutta eli ns. editiota….

Read More
1 lokakuun, 2018 in Ajankohtaista

Tavaramerkkilaki uudistuu

Tavaramerkkilain kokonaisuudistus on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 2019 alusta. Suuri osa esitetyistä muutoksista perustuu EU-tavaramerkkidirektiiviin….

Read More
27 elokuun, 2018 in Ajankohtaista

Uusi liikesalaisuuslaki voimaan 15.8.2018

Tasavallan presidentti vahvisti 10.8.2018 uuden liikesalaisuuslain, jolla pannaan täytäntöön EU:n liikesalaisuuksien suojaamista koskeva direktiivi. Liikesalaisuuden…

Read More
2 toukokuun, 2018 in Ajankohtaista

Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate ja teollisoikeusrikokset

KKO:2018:36 Korkein oikeus antoi 26. huhtikuuta 2018 päivätyn ratkaisunsa KKO:2018:36 koskien teollisoikeusrikoksia. Tapauksessa syytetyt olivat…

Read More
9 kesäkuun, 2017 in Ajankohtaista

UPC:n valmistelukomitea ilmoittaa muutoksista väliaikaisen soveltamiskauden aloitukseen

UPC (Unified Patent Court) on ilmoittanut, että UPC-sopimuksen eli yhtenäispatenttituomioistuinta koskevan sopimuksen väliaikaisen soveltamiskauden aikataulu,…

Read More
11 huhtikuun, 2017 in Ajankohtaista

EU-tuomioistuin: pankkisalaisuudesta voidaan poiketa teollis- ja tekijänoikeuksien suojan vuoksi

Euroopan unionin tuomioistuin (”EUT”) linjasi 16.7.2015 antamassaan ennakkoratkaisussaan, että sellainen jäsenvaltioiden kansallinen sääntely, jonka mukaan…

Read More
18 elokuun, 2016 in Ajankohtaista

KKO 2016:49 – Paperilaskun toimittamisesta saa veloittaa erikseen

Korkein oikeus (”KKO”) antoi 17. elokuuta 2016 päivätyn ratkaisunsa KKO 2016:49 koskien puhelinliittymä­sopimuksissa ollutta paperilaskutuksen…

Read More

Ajankohtaista -osiossa olevat kirjoitukset on tarkoitettu ainoastaan tiedottamiseen. Kirjoituksissa esitettävät tiedot eivät muodosta oikeudellisia tai muitakaan neuvoja, eikä niitä tule pitää neuvoina. Emme vastaa toimenpiteistä, joihin on ryhdytty näiden kirjoitusten sisältämien tietojen nojalla.

Liity tyytyväisten asiakkaidemme joukkoon, ota yhteyttä.