Laajojen kansainvälisten yhteyksiemme kautta voimme tarjota luotettavia asianajopalveluita lähes kaikkialla.

Olemme kansainvälisesti verkostoituneita.

Toimintamme on luonteeltaan kansainvälistä. Asiakkainamme on kansainvälisesti toimivia ulkomaisia ja kotimaisia yrityksiä. Voidaksemme tarjota rajat ylittävää oikeudellista asiantuntemusta olemme aktiivisesti mukana monissa kansainvälisissä verkostoissa. Asiakkailla on kauttamme pääsy luotettaviin asianajopalveluihin lähes kaikkialle maailmassa.

Olemme hoitaneet lukuisten suurten kansainvälisten yritysten oikeudenkäyntejä ja muita juridisia asioita, sekä myös erikoistuneiden pienten ja keskisuurten yritysten monipuolisia toimeksiantoja. Kansainvälisyys on meidän silmissämme etu: myös suuri osa kotimaisista asiakkaistamme on luonteeltaan kansainvälisiä toimijoita.

Eurojuris International

Backström & Co kuuluu Eurojuris International -järjestöön, jonka muodostama asianajotoimistojen verkosto toimii 50 maassa yli 600 toimiston ja lähes 6000 asianajajan kautta. Eurojuris -organisaation  muodostama maantieteellisesti kattava verkosto  mahdollistaa toimeksiantojen hoitamisen kansainvälisesti.

Eurojuris -organisaation eräs kulmakivi on jäsenkunnan laadun takaaminen, johon on panostettu jatkuvalla seurannalla ja koulutuksella. Jäsentoimistona täytämme kaikki korkeat laatuvaatimukset.

Kansalliseen Eurojuris -organisaatioon kuuluu viisi jäsentoimistoa. Yhteistyö kansallisella tasolla edistää kunkin erityisalan asiantuntemuksen tehokasta hyödyntämistä jäsentoimistojen taholta.

Backström & Co, sekä yhtiön asianajajat ovat myös jäseniä lukuisissa kansallisissa ja kansainvälisissä järjestöissä kuten INTA, AIPPI, ECTA, IBA, EPLaw ja MARQUES.

www.eurojuris.fi
www.eurojuris.net