Ajankohtaista

Tavaramerkkilaki uudistuu

By lokakuu 1, 2018 No Comments

Tavaramerkkilain kokonaisuudistus on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 2019 alusta. Suuri osa esitetyistä muutoksista perustuu EU-tavaramerkkidirektiiviin.

Lakiin ehdotetaan mahdollisuutta rekisteröintien hallinnolliseen menettämis- ja mitätöintivaatimusten esittämiseen patentti- ja rekisterihallituksessa. Tällainen ”matalan kynnyksen” menettely on puuttunut tavaramerkkilaista ja on tervetullut työkalu tavaramerkkien hakijoiden kannalta. Mikäli rekisteröintihakemuksen esteeksi ilmaantuu aiempi samankaltainen rekisteröity merkki, ovat hakijan keinot nykyisin raivata este tieltään olleet lähinnä suostumuksen pyytäminen aiemman merkin haltijalta tai menettämis- ja/tai mitätöintiprosessin käynnistäminen markkinaoikeudessa. Tyypillisesti menettämisperusteena on näissä tilanteissa ollut merkin käyttämättömyys. Kumoamismahdollisuus aikaisemman tavaramerkin käyttämättömyyden perusteella on käytettävissä, mikäli merkkiä ei ole käytetty viimeisen viiden vuoden kuluessa. Myös muut menettämisperusteet tulisivat hallinnollisen kumoamisen piiriin.

Tavaramerkin hakijan kannalta selvä parannus on myös ehdotettu mahdollisuus aiemman rekisteröidyn toiminimen osittaiseen tai kokonaiskumoamiseen käyttämättömyyden perusteella. Nykykäytännössä tavaramerkin rekisteröintiesteeksi ilmaantuu verrattain usein aiempi toiminimi, jonka alla tosiasiassa ei kuitenkaan harjoiteta toimintaa koko rekisteröidyn toimialan laajuudessa. Esityksen mukaan myös toiminimissä kumoamisperusteena olisi viiden vuoden käyttämättömyys.

Uusi laki mahdollistaisi myös täysin uudentyyppisten tavaramerkkien rekisteröinnin, sillä ehdotuksessa esitetään luovuttavaksi tavaramerkin graafisen esittämisen vaatimuksesta. Tähän mennessä on jo voitu rekisteröidä varsin monenlaisia ”epätyypillisiä” merkkejä, kuten ääni, väri, ulkomuoto.  Graafisen esitettävyyden poistaminen tuo uusia mahdollisuuksia, mutta sisältää myös tulkintaongelmia. Johdantoa siihen, millaisia ei-graafisesti esitettäviä merkkejä voidaan hyväksyä (esim. multimedia tai liikkuvat merkit), voi hakea EU-tuomioistuimen ratkaisukäytännöstä.

Lakiin esitetään myös tavaramerkkien luokituskäytännön muutosta, joka edellyttää tavaroiden/palveluiden tarkempaa yksilöimistä, koskemaan myös ennen 2012 haettuja tavaramerkkejä.