Ajankohtaista

Korkeimman oikeuden ratkaisuja velan vanhentumisesta

By joulukuu 5, 2015 No Comments

Vanhentumislain (laki velan vanhentumisesta 728/2003) mukainen velan yleinen vanhentumisaika on kolme vuotta, ja se alkaa pääsääntöisesti kulumaan velan eräpäivästä. Velkoja voi katkaista velan vanhentumisen muun muassa vaatimalla velalliselta suoritusta tai muistuttamalla velallista velasta muulla tavoin, esimerkiksi vapaamuotoisesti perintäkirjeellä. Riitatilanteessa velkojan on pystyttävä todistamaan, että hänen lähettämänsä perintäkirje on tullut velallisen saataville.

Korkein oikeus on antanut kaksi ennakkoratkaisua koskien velkojan velalliselle lähettämien perintäkirjeiden oikeusvaikutuksien tulkintaa velan vanhentumisen kannalta.

Tapauksessa KKO:2015:28 velkoja oli lähettänyt velalliselle ainoastaan yhden perintäkirjeen. Korkein oikeus päätyi ratkaisussaan siihen, että on mahdollista, ettei asianmukaisesti lähetetty kirje saapunut lainkaan perille. Korkeimman oikeuden asiasta antaman ratkaisun mukaisesti ainoastaan yhden perintäkirjeen lähettäminen ei ollut riittävä näyttö siitä, että kirje olisi tullut velallisen saataville, joten velka katsottiin vanhentuneeksi.

Sen sijaan tapauksessa KKO:2015:29 velkoja oli lähettänyt velalliselle kaksi perintäkirjettä tavallisina kirjelähetyksinä, eikä kumpikaan kirjeistä ollut palautunut velkojalle. Velallinen kiisti saaneensa kumpaakaan kirjeistä. Velallinen ei kuitenkaan ollut esittänyt selvitystä siitä, oliko kirjeiden tai ainakin toisen kirjeen saapuminen hänen saatavilleen estynyt. Korkein oikeus linjasi ratkaisussaan, että on hyvin epätodennäköistä, että molemmat velkojan lähettämät kirjeet olisivat kadonneet. Korkein oikeus katsoi asiassa tulleen näytetyksi, että velkoja oli katkaissut velan vanhentumisen, kun velkoja oli lähettänyt kaksi perintäkirjettä, eikä kumpikaan niistä palautunut takaisin lähettäjälle.

Linkit korkeimman oikeuden tapauksiin:

http://korkeinoikeus.fi/fi/index/ennakkopaatokset/precedent/1428399007427.html

http://korkeinoikeus.fi/fi/index/ennakkopaatokset/precedent/1428401482335.html