Ajankohtaista

Euroopan unionin tavaramerkkilainsäädäntö uudistuu – muutokset voimaan 23.3.2016

By helmikuu 24, 2016 No Comments

Euroopan parlamentti hyväksyi joulukuussa 2015 uuden tavaramerkkiasetuksen ja – direktiivin, joiden muutokset astuvat pääosin voimaan 23. maaliskuuta 2016. Uudistusten tarkoituksena on selkeyttää ja nopeuttaa EU-tavaramerkkien rekisteröintiprosessia sekä muuttaa järjestelmää aiempaa kustannustehokkaammaksi. Lakimuutoksessa on huomioitu erityisesti EU-tuomioistuimen tekemä ennakkopäätös C-307-10 (ns. IP Translator –päätös), jolla linjattiin erityisesti tavaramerkkien tavara- ja palveluluetteloiden täsmällisyyteen liittyviä vaatimuksia.

Yksi merkittävimmistä uudistetun lainsäädännön tuomista muutoksista koskee Nizzan sopimuksen mukaisia luokkaotsikoita, joita jatkossa tullaan tulkitsemaan niiden täsmällisen sanamuodon mukaisessa yleiskielen merkityksessä. Uudistus tuo mukanaan riskin siitä, ettei aiemmin rekisteröidyn tavaramerkin suoja enää ulotu merkinhaltijan tarkoittamille tavaroille ja palveluille. Tämän vuoksi ennen 22. kesäkuuta 2012 haettujen EU-tavaramerkkien haltijoille sallitaan luokkaotsakkeiden ja epätäsmällisten nimikkeiden täsmentäminen kuuden kuukauden siirtymäajan puitteissa.

Toiseksi tavaramerkin graafisen esittämisen vaatimuksesta luovutaan lokakuusta 2017 alkaen. Uudistus huomioi teknologian kehityksen ja mahdollistaa erikoislaatuisten merkkien, kuten äänimerkkien täsmällisemmän tunnistamisen ja takaa samanaikaisesti erikoislaatuisille merkeille vahvemman suojan.

Uudistettu asetus tuo mukanaan myös nimimuutoksia. Yhteisön tavaramerkkejä (CTM) kutsutaan jatkossa Euroopan unionin tavaramerkeiksi (EUTM) ja Sisämarkkinoiden harmonisointivirastoa (OHIM) Euroopan unionin teollisoikeuksien virastoksi (EUIPO).

Lisäksi viraston maksukäytäntö muuttuu. Jatkossa hakemus- ja uudistusmaksut määräytyvät luokkakohtaisesti. Maksu-uudistuksen yhtenä tarkoituksena on karsia turhia luokkia kattavat rekisteröintihakemukset, joihin on aiemmin kannustanut automaattisesti kolme tavara- tai palveluluokkaa sisältänyt rekisteröinnin hakemusmaksu. Lisäksi EU-tavaramerkkien valitus-, mitätöinti- ja väitemaksuja alennetaan. Jatkossa on myös huomioitava, että EU-tavaramerkkiä koskeva hakemus on tehtävä suoraan Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle.

Lainsäädännön uudistuksella helpotetaan lisäksi tuoteväärennöksiin puuttumista. Uudistetun lainsäädännön puitteissa oikeudenhaltijalla on entistä laajemmat mahdollisuudet saada pysäytettyä väärennetyiksi epäillyt tuotteet EU:n tullialueella myös kauttakulkutilanteissa. Pysäytyksen edellytyksenä oikeudenhaltijan on kyettävä näyttämään toteen, ettei väärennöksiä voitaisi pysäyttää enää niiden määränpäämaassa.

Linkki Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2015/2424 yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen muuttamisesta:

Linkki asetukseen 2015/2424