Ajankohtaista

EU-tuomioistuin: pankkisalaisuudesta voidaan poiketa teollis- ja tekijänoikeuksien suojan vuoksi

By huhtikuu 11, 2017 No Comments

Euroopan unionin tuomioistuin (”EUT”) linjasi 16.7.2015 antamassaan ennakkoratkaisussaan, että sellainen jäsenvaltioiden kansallinen sääntely, jonka mukaan pankeilla on rajoittamaton oikeus vedota pankkisalaisuuteen kieltäytyessään tilinhaltijoiden yhteystietojen antamisesta, on Euroopan unionin lainsäädännön kanssa ristiriidassa ja näin ollen kielletty.

EUT:n tuomion mukaan jäsenvaltioiden on kansallisella lainsäädännöllään velvoitettava pankit luovuttamaan tilinhaltijansa yhteystiedot sellaisessa tapauksessa, kun tilinhaltija on tarjonnut immateriaalioikeuksia loukkaavaa palvelua kaupallisessa toiminnassaan.

Tapauksessa Coty Germany GmbH -nimisen (”Coty”) saksalaisen yrityksen tuotteita oli väärennetty ja myyty internet-huutokaupassa. Coty oli pyytänyt pankilta tietoja siitä tilinhaltijasta, jonka nimissä olevalle tilille väärennetyistä, Cotyn tavaramerkkiä loukkaavista tavaroista maksetut summat oli ohjattu. Pankki ei suostunut antamaan pyydettyjä tietoja Saksan kansallisen lain mukaiseen pankkisalaisuuteen vedoten.

Coty nosti kanteen pankkia vastaan ja esitti, että pankin vetoaminen pankkisalaisuuteen on ristiriidassa EU-lainsäädännön kanssa teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annetun direktiivin (2004/48 EY) nojalla.

Asia eteni ennakkoratkaisukysymyksenä Euroopan unionin tuomioistuimeen. Asiassa annetun ennakkoratkaisun mukaan luottolaitokselle myönnettävä ehdoton oikeus kieltäytyä antamasta tilinhaltijan yhteystietoja pankkisalaisuuteen vedoten on ristiriidassa teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annetun direktiivin (2004/48 EY) kanssa.

Linkki Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisuun perusteluineen asiassa C-580/13:C-580/13