Ajankohtaista.

toukokuu 18, 2021 in Ajankohtaista

EUIPO:n raportti: Teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaukset sosiaalisessa mediassa

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) on julkaissut raportin toteuttamansa tutkimuksen perusteella sosiaalisessa mediassa tapahtuneiden teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksien määrästä ja laajuudesta. Tutkimus toteutettiin neljältä sosiaalisen median alustalta (Facebook, Twitter, Instagram... Read More
huhtikuu 16, 2021 in Ajankohtaista

EU-tukea haettavissa PK-yrityksille

EU-tukea haettavissa PK-yrityksille Immateriaalioikeuksien suojaaminen on keino tehostaa liiketoimintaa ja nostaa yrityksen arvoa aineettoman omaisuuden strategisen hyödyntämisen kautta. Nyt on avautunut PK-yrityksille mahdollisuus laatia tai päivittää IPR-strategiansa Euroopan unionin teollisoikeusviraston... Read More
maaliskuu 22, 2021 in Ajankohtaista

Oikeustieteen opiskelua korona-aikana

Vajaa vuosi sitten oikeustieteellinen opetus siirtyi verkkoon. Etäopiskelu vaati sekä opiskelijoilta että professoreilta nopeaa sopeutumista uuteen tilanteeseen. Opiskelijan näkökulmasta todettakoon, että tilanne tuntui alkuun jännittävältä, kun opiskelu yliopistolla tai kirjastoissa... Read More
tammikuu 29, 2021 in Ajankohtaista

Sopimussakko – piru seinällä?

Sopimusoikeuteen kuuluu yleisperiaate, jonka mukaan sopimusta rikkoneen osapuolen kuuluu korvata loukatun osapuolen kaikenlaiset vahingot. Ongelmia tulee vahinkojen todistamisessa, erityisesti välillisten vahinkojen osalta. Välilliset vahingot ovat sellaisia vahinkoja, jotka erään määritelmän... Read More
tammikuu 27, 2020 in Ajankohtaista

Brexit ja tavaramerkit

Yhdistyneiden kuningaskuntien (seuraavassa ”UK”) immateriaalioikeuksia käsittelevä virasto Intellectual Property Office (seuraavassa ”UKIPO”) on julkaissut verkkosivuillaan ohjeet tavaramerkkien oikeudellisesta asemasta Brexitin toteutuessa nykyisten suunnitelmien mukaisesti. Kyseinen UKIPO:n ohjeistus koskee lähinnä EU-tavaramerkkien... Read More
syyskuu 11, 2019 in Ajankohtaista

KKO 2019:64 – Välimiehen toimivallasta

Tapauksessa oli kysymys siitä, oliko A Oy:n ja B Oy:n väliseen panttausta koskevaan sopimukseen sisältynyt ehto, jonka mukaan sopimuksesta johtuvat riitaisuudet tuli käsitellä välimiesoikeudessa, sitonut myöhemmin A Oy:n konkurssipesää ja... Read More
kesäkuu 20, 2019 in Ajankohtaista

Osakeyhtiölaki muuttuu 1.7.2019

Heinäkuun alussa tulee voimaan osakeyhtiölain muutos, jolla poistetaan nykyinen 2.500 euron vähimmäispääomavaatimus yksityisissä osakeyhtiöissä sekä asunto-osakeyhtiöissä. Lain voimaantulon jälkeen voidaan yksityinen osakeyhtiö tai asunto-osakeyhtiö perustaa ilman nykyistä vaatimusta osakepääomasta. Oma... Read More
helmikuu 14, 2019 in Ajankohtaista

Korkeimman oikeuden ennakkopäätös asiakirjojen esittämisvelvollisuudesta

Korkein oikeus antoi 31. tammikuuta 2019 päivätyn ratkaisunsa KKO:2019:7 koskien asiakirjojen esittämisvelvollisuutta eli ns. editiota….

Read More
lokakuu 1, 2018 in Ajankohtaista

Tavaramerkkilaki uudistuu

Tavaramerkkilain kokonaisuudistus on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 2019 alusta. Suuri osa esitetyistä muutoksista perustuu EU-tavaramerkkidirektiiviin….

Read More
elokuu 27, 2018 in Ajankohtaista

Uusi liikesalaisuuslaki voimaan 15.8.2018

Tasavallan presidentti vahvisti 10.8.2018 uuden liikesalaisuuslain, jolla pannaan täytäntöön EU:n liikesalaisuuksien suojaamista koskeva direktiivi. Liikesalaisuuden…

Read More
toukokuu 2, 2018 in Ajankohtaista

Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate ja teollisoikeusrikokset

KKO:2018:36 Korkein oikeus antoi 26. huhtikuuta 2018 päivätyn ratkaisunsa KKO:2018:36 koskien teollisoikeusrikoksia. Tapauksessa syytetyt olivat…

Read More
kesäkuu 9, 2017 in Ajankohtaista

UPC:n valmistelukomitea ilmoittaa muutoksista väliaikaisen soveltamiskauden aloitukseen

UPC (Unified Patent Court) on ilmoittanut, että UPC-sopimuksen eli yhtenäispatenttituomioistuinta koskevan sopimuksen väliaikaisen soveltamiskauden aikataulu,…

Read More
huhtikuu 11, 2017 in Ajankohtaista

EU-tuomioistuin: pankkisalaisuudesta voidaan poiketa teollis- ja tekijänoikeuksien suojan vuoksi

Euroopan unionin tuomioistuin (”EUT”) linjasi 16.7.2015 antamassaan ennakkoratkaisussaan, että sellainen jäsenvaltioiden kansallinen sääntely, jonka mukaan…

Read More
elokuu 18, 2016 in Ajankohtaista

KKO 2016:49 – Paperilaskun toimittamisesta saa veloittaa erikseen

Korkein oikeus (”KKO”) antoi 17. elokuuta 2016 päivätyn ratkaisunsa KKO 2016:49 koskien puhelinliittymä­sopimuksissa ollutta paperilaskutuksen…

Read More
heinäkuu 29, 2016 in Ajankohtaista

Tavaramerkkioikeus lahjaverotuksessa ratkaisun KHO 2016:5 mukaisesti

Korkein hallinto-oikeus (”KHO”) antoi 18. tammikuuta 2016 ennakkoratkaisuhakemukseen perustuvan ratkaisun KHO 2016:5 tavaramerkkioikeuden lahjaverotuksesta. Asiassa…

Read More
huhtikuu 4, 2016 in Ajankohtaista

Backström & Co highly ranked in Managing Intellectual Property, Chambers Europe and Chambers Global

Backström & Co’s proficiency in intellectual property matters has again been recognized in the most…

Read More
helmikuu 24, 2016 in Ajankohtaista

Euroopan unionin tavaramerkkilainsäädäntö uudistuu – muutokset voimaan 23.3.2016

Euroopan parlamentti hyväksyi joulukuussa 2015 uuden tavaramerkkiasetuksen ja – direktiivin, joiden muutokset astuvat pääosin voimaan…

Read More
helmikuu 1, 2016 in Ajankohtaista

Korkeimman oikeuden ratkaisu koskien kiinteistökaupan purkamisen edellytyksiä

Korkein oikeus on linjannut kiinteistökaupan laatuvirheeseen perustuvaa kaupan purkamisen edellytysten täyttymistä 7. syyskuuta 2015 antamassa…

Read More
joulukuu 5, 2015 in Ajankohtaista

Korkeimman oikeuden ratkaisuja velan vanhentumisesta

Vanhentumislain (laki velan vanhentumisesta 728/2003) mukainen velan yleinen vanhentumisaika on kolme vuotta, ja se alkaa…

Read More
lokakuu 23, 2015 in Ajankohtaista

EUT:n Safe Harbor –tuomio liittyen siirrettyjen henkilötietojen suojan riittävään tasoon

Euroopan unionin tuomioistuin (”EUT”) linjasi 6. lokakuuta 2015 antamassaan tuomiossa (Schrems v. Data Protection Commissioner,…

Read More

Ajankohtaista -osiossa olevat kirjoitukset on tarkoitettu ainoastaan tiedottamiseen. Kirjoituksissa esitettävät tiedot eivät muodosta oikeudellisia tai muitakaan neuvoja, eikä niitä tule pitää neuvoina. Emme vastaa toimenpiteistä, joihin on ryhdytty näiden kirjoitusten sisältämien tietojen nojalla.

Liity tyytyväisten asiakkaidemme joukkoon, ota yhteyttä.