Category

Ajankohtaista

Ajankohtaista
kesäkuu 20, 2019

Osakeyhtiölaki muuttuu 1.7.2019

Heinäkuun alussa tulee voimaan osakeyhtiölain muutos, jolla poistetaan nykyinen 2.500 euron vähimmäispääomavaatimus yksityisissä osakeyhtiöissä sekä…
Read More
Ajankohtaista
helmikuu 14, 2019

Korkeimman oikeuden ennakkopäätös asiakirjojen esittämisvelvollisuudesta

Korkein oikeus antoi 31. tammikuuta 2019 päivätyn ratkaisunsa KKO:2019:7 koskien asiakirjojen esittämisvelvollisuutta eli ns. editiota.…
Read More
Ajankohtaista
lokakuu 1, 2018

Tavaramerkkilaki uudistuu

Tavaramerkkilain kokonaisuudistus on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 2019 alusta. Suuri osa esitetyistä muutoksista perustuu EU-tavaramerkkidirektiiviin.…
Read More
Ajankohtaista
elokuu 27, 2018

Uusi liikesalaisuuslaki voimaan 15.8.2018

Tasavallan presidentti vahvisti 10.8.2018 uuden liikesalaisuuslain, jolla pannaan täytäntöön EU:n liikesalaisuuksien suojaamista koskeva direktiivi. Liikesalaisuuden…
Read More
Ajankohtaista
toukokuu 2, 2018

Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate ja teollisoikeusrikokset

KKO:2018:36 Korkein oikeus antoi 26. huhtikuuta 2018 päivätyn ratkaisunsa KKO:2018:36 koskien teollisoikeusrikoksia. Tapauksessa syytetyt olivat…
Read More
Ajankohtaista
kesäkuu 9, 2017

UPC:n valmistelukomitea ilmoittaa muutoksista väliaikaisen soveltamiskauden aloitukseen

UPC (Unified Patent Court) on ilmoittanut, että UPC-sopimuksen eli yhtenäispatenttituomioistuinta koskevan sopimuksen väliaikaisen soveltamiskauden aikataulu,…
Read More
Ajankohtaista
huhtikuu 11, 2017

EU-tuomioistuin: pankkisalaisuudesta voidaan poiketa teollis- ja tekijänoikeuksien suojan vuoksi

Euroopan unionin tuomioistuin (”EUT”) linjasi 16.7.2015 antamassaan ennakkoratkaisussaan, että sellainen jäsenvaltioiden kansallinen sääntely, jonka mukaan…
Read More
Ajankohtaista
elokuu 18, 2016

KKO 2016:49 – Paperilaskun toimittamisesta saa veloittaa erikseen

Korkein oikeus (”KKO”) antoi 17. elokuuta 2016 päivätyn ratkaisunsa KKO 2016:49 koskien puhelinliittymä­sopimuksissa ollutta paperilaskutuksen…
Read More
Ajankohtaista
heinäkuu 29, 2016

Tavaramerkkioikeus lahjaverotuksessa ratkaisun KHO 2016:5 mukaisesti

Korkein hallinto-oikeus (”KHO”) antoi 18. tammikuuta 2016 ennakkoratkaisuhakemukseen perustuvan ratkaisun KHO 2016:5 tavaramerkkioikeuden lahjaverotuksesta. Asiassa…
Read More
Ajankohtaista
huhtikuu 4, 2016

Backström & Co highly ranked in Managing Intellectual Property, Chambers Europe and Chambers Global

Backström & Co’s proficiency in intellectual property matters has again been recognized in the most…
Read More
Ajankohtaista
helmikuu 24, 2016

Euroopan unionin tavaramerkkilainsäädäntö uudistuu – muutokset voimaan 23.3.2016

Euroopan parlamentti hyväksyi joulukuussa 2015 uuden tavaramerkkiasetuksen ja – direktiivin, joiden muutokset astuvat pääosin voimaan…
Read More
Ajankohtaista
helmikuu 1, 2016

Korkeimman oikeuden ratkaisu koskien kiinteistökaupan purkamisen edellytyksiä

Korkein oikeus on linjannut kiinteistökaupan laatuvirheeseen perustuvaa kaupan purkamisen edellytysten täyttymistä 7. syyskuuta 2015 antamassa…
Read More
Ajankohtaista
joulukuu 5, 2015

Korkeimman oikeuden ratkaisuja velan vanhentumisesta

Vanhentumislain (laki velan vanhentumisesta 728/2003) mukainen velan yleinen vanhentumisaika on kolme vuotta, ja se alkaa…
Read More